Những thử thách của tuần 4 season 5 của Fortnite đã được đưa lên kệ chờ ngày đếm ngược ra mắt! Hãy xem bạn sẽ phải làm những gì trong tuần thứ 4 của season 5 nhé!
Còn bạn chưa làm xong nhiệm vụ của tuần 3? Đừng lo lắng vì chúng tôi có tất cả các hướng dẫn của season 5 này trong chuyên mục nhiệm vụ!

Free Challenges:

  • Build Structures (0/250)
  • Jump Through Flaming Hoops With A Shopping Cart Or ATK (0/5)
  • Eliminate Opponents In Dusty Divot (0/3) HARD

Battle Pass Challenges

  • Deal Damage With Sniper Rifle To Opponents (0/500)
  • Search Chests In Flush Factory (0/7)
  • Search Between A Gas Station, Soccer Pitch And Stunt Mount (0/1) HARD
  • Pistol Eliminations (0/3) HARD

Các nhiệm vụ thử thách tuần này được đánh giá ở mức trung bình, không quá khó cũng như đơn giản, không có thêm các mini game mới.

Các hướng dẫn về nhiệm vụ tuần 4 season 5 chúng tôi sẽ cập nhật ngay sau khi nhiệm vụ chính thức được khởi động!

Lưu ý: Sau khi update path 5.1.1 có thể sẽ có thay đổi chúng tôi sẽ cập nhật bài viết này liên tục cho đến khi nhiệm vụ chính thức ra mắt.