Dưới đây là những gì diễn ra trong tuần tới hãy chuẩn bị trước để hoàn thành những thử thách này nhanh nhất trong tuần tới nhé!

  • Search Supply Drops (3)
  • Deal damage with Shotguns to opponents (1000)
  • Search Chests in Loot Lake (7)
  • Spray over different Carbide or Omega Posters (7)
  • Search between a Playground, Campsite, and a Footprint (1) (HARD)
  • SMG Eliminations (3) (HARD)
  • Eliminate opponents in Retail Row (3) (HARD)

Dĩ nhiên hãy chờ các gợi ý về nhiệm vụ ngay khi tuần mới bắt đầu trên fortnitevn nhé!