Trong dịp sinh nhật này có một nhiệm vụ yêu cầu bạn phải nhảy trước 10 bánh sinh nhật khác nhau trong game, dưới đây là tổng hợp một số các vị trí đủ để bạn hoàn thành nhiệm vụ này!

Cakes Birthday Fortnite Location
Cakes Birthday Fortnite Location

Có thể có nhiều hơn các vị trí của các bánh sinh nhật khác nữa, chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất nếu có thêm các thông tin chi tiết.

Ngoài ra các nhiệm vụ đặc biệt trong dịp sinh nhật này bạn có thể xem tại đây