Hôm nay bản cập nhật vá lỗi và điểu chỉnh v2 của phiên bản 4.3 sẽ được áp dụng vào game. Bản cập nhật này thêm các bổ sung và thay đổi quan trọng cho Shootgun, bẫy và jetpacks.

Shotguns

Trong khoảng thời gian gần đây Epic đã theo dõi và cảm thấy shootguns đang được sử dụng như một món vũ khí không thể thiếu trong mỗi game. Và Epic cảm thấy đôi chút lạm dụng vì sức mạnh kinh khủng của loại vũ khí này. Do đó Epic sẽ thực hiện các điều chỉnh sau:

Pump Shotgun

  • Hệ số headshot giảm từ 2.5 xuống 2.0
  • Sát thương giảm từ 90/95 xuống 80/85

Tactical Shotgun

  • Hệ số headshot giảm từ 2.5 xuống 2.0

Bẫy

Trước đây Epic đã điều chỉnh sát thương của bẫy từ 125 xuống 75 nhưng có vẻ điều này chỉ đem lại các cuộc tranh cãi trên các cộng đồng. Lần này thay vì giảm họ đã làm cho chiếc bẫy trở lại đúng với cái tên và sự nguy hiểm của nó.

Sát thương bẫy tăng từ 75 lên 150 đảm bảo sẽ gây thiệt hại đáng kể cho những ai không chú ý!

Jetpack

Jetpack được Epic giới thiệu như một Item Time Limited. Vì vậy Epic sẽ thực hiện việc gỡ bỏ nó vào ngày 11 tháng 6. Hãy tranh thủ trải nghiệm nó trước khi nó được thu hồi! iTem này thay đổi rất nhiều về lối chơi và vì vậy nó sẽ cần được cân nhắc kĩ sau khi hết hạn lần này! Có thể Jetpack sẽ được trở lại chính thức trong game ở tương lai…

Bạn có thể xem thêm các thay đổi gần đây trong game tại chuyên mục patch notes để có thể cập nhật những thay đổi mới nhất trong game!