Trang chủ Battle Royale Tuần 8 Season 4 Nhiệm Vụ Và Thử Thách Mới

Tuần 8 Season 4 Nhiệm Vụ Và Thử Thách Mới

Hôm nay chúng ta đã bước vào một tuần mới trong fortnite! Hãy xem các nhiệm vụ cần làm trong tuần này và thực hiện ngay nhé!

  • Deal Headshot Damage to opponents (250)
  • Search Chests in Salty Springs (7)
  • Search 7 Chests in a single match (7)
  • Search Hungry Gnomes (7)
  • Search between a Bear, Crater, and a Refrigerator Shipment (1) (HARD)
  • Suppressed weapon eliminations (3) (HARD)
  • Eliminate opponents in Pleasant Park (3) (HARD)