Phiên bản V7.10 đã chính thức được cập nhật vào ngày 18-12-2018 Có tất cả hơn 50 item mới đã được thêm vào database của game. Các item sẽ được bán trong shop hoặc là phần thưởng có điều kiện trong game.

Outfit

Có tất cả 7 skin được thêm vào các skin cũ được phổ phong cách ice và một số skin mới theo các chủ đề khác vô cùng độc đáo

Wrap

2 Wrap phong cách mới có thể được bán trong shop

Back Bling

Pickaxe

PET

Glider

Emote