Đánh giá được dựa theo thống kê số lượt sử dụng và tỷ lệ được nhặt lên trong một trận đấu của toàn bộ người chơi Fortnite khi về nửa cuối game.

Đây là so sánh tính đến thời điểm hiện tại. Những vũ khí được lưu kho sẽ không được tính xếp hạng tại đây.

1Pump Shotgun

2Bolt-Action Sniper Rifle

3Assault Rifle (SCAR)

4Heavy Shotgun

5Rocket Launcher

6Assault Rifle (M4)

7Scoped Assault Rifle

8Tactical Shotgun

9Hunting Rifle

10Grenade Launcher