Trang chủ New iTems Tổng Hợp Skin Và Các Cosmetics Trong Season 7

Tổng Hợp Skin Và Các Cosmetics Trong Season 7

Skin vs Cosmetics Fortnite Season 7
Skin vs Cosmetics Fortnite Season 7

Dưới đây là tổng hợp tất cả các Skin Và Các Cosmetics trong PB season 7 của game fortnite. Đây là bài đăng sẽ update liên tục trong 24 giờ tới vì có rất nhiều những file và thông tin cần được xử lý trước khi đồng bộ vào database của FortniteVN. Chúng tôi sẽ sớm cập nhật các biến thể của các skin. Để xem chi tiết hãy bấm đúp vào các skin.

Outfit

 

Ngoài ra có thêm 3 skin có thể sẽ được bán trong cửa hàng.

Back Bling

PET

Pickaxe

Glider

Wrap

Emote

Loading Screen

Spray

Emoji

Skydiving Trail

Toy

Umbrella