Tổng hợp tất cả các Skins, Emotes, Gliders… tất cả đều được tìm thấy trong patch mới nhất v7.20.

Hiện fortnite có cập nhật thêm một số các skin và cosmetics dưới dạng hotfix vì vậy chúng tôi sẽ gộp chung vào các patch update sau cùng.

Skins

Wrap

Back Bling

Pickaxe

Glider

Emote