Tổng hợp tất cả các item bao gồm Skins, Emotes, Back Bling… Bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn về các item này tại FortniteVN. Dưới đây đã bao gồm các item trong season 8 và cả các item chứa trong patch v8.0 chưa được phát hành.

Outfit

Back Bling

PET

Pickaxe

Glider

Wrap

Emote

Loading Screen

Spray

Emoji

Skydiving Trail

Umbrella