Súng SMG Mới Sẽ Được Thêm Vào Fortnite

Theo như những thông báo mới nhất của ngày hôm nay chúng ta có thể thấy một cây smg mới đang chuẩn bị xuất hiện!

Mp5 Fortnite - New Smg Season 5
Mp5 Fortnite – New Smg Season 5

Hầu hết các dòng smg được thêm vào gần đây được cải thiện tốc độ bắn và các thông số khác giúp smg ổn định hơn rất nhiều. Điều này có nhẽ cũng là một phần trong giai đoạn mà Epic Games muốn đẩy lùi sự thống trị của shotgun trong game, mở đất diễn cho các loại súng khác.

Một số hình ảnh chi tiết hơn của cây súng này trong bản PVE:

SMG NEW FORTNITE
SMG NEW FORTNITE

Lưu ý: các thông tin trong ảnh trên là của bản PVE: Save the world.

Chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết các thông số về các loại súng và độ hiếm trong phần item trên shop của website, bao gồm cả loại súng mới nhất này trong thời gian sớm nhất!