Trang chủ Outfit Trog

Trog

Trog Outfit Epic được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

request: vip Tier 71 (S7) Category:

Mô tả

Trog là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Trog có độ hiếm được xếp hạng mức: Epic

Cosmetics Trog Outfit là một trong những item trong season 7 của Fortnite.

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Trog cho bạn bè.