Trang chủ Outfit Stoneheart

Stoneheart

Stoneheart Outfit Epic được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

Price: 1500vbucks Category:

Mô tả

Stoneheart là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Stoneheart có độ hiếm được xếp hạng mức: Epic

Cosmetics Stoneheart Outfit là item trong game Fortnite

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Stoneheart cho bạn bè.