Home Outfit Star-Lord

Star-Lord

Star-Lord Outfit outfit marvel được tìm thấy trong season 8 Fortnite: Battle Royale

Price: 1500vbucks Category: Update:

Mô tả

Star-Lord Outfit là cosmetics outfit trong Fortnite: Battle Royale

Star-Lord Outfit có độ hiếm được xếp hạng mức: marvel

Cosmetics Star-Lord Outfit outfit là item được thêm vào game Fortnite trong patch 8.5

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về outfit Star-Lord Outfit cho bạn bè.