Trang chủ Outfit Slurp Leviathan

Slurp Leviathan

Slurp Leviathan Outfit Slurp được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

request: vip Slurp Legends Pack Category:

Mô tả

Slurp Leviathan là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Slurp Leviathan có độ hiếm được xếp hạng mức: Slurp

Cosmetics Slurp Leviathan Outfit là item trong game Fortnite

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Slurp Leviathan cho bạn bè.