Trang chủ Outfit Skully

Skully

Skully Outfit Rare được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

Price: 1200vbucks Category:

Mô tả

Skully là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Skully có độ hiếm được xếp hạng mức: Rare

Cosmetics Skully Outfit là một trong những item xuất hiện trong season 7 của Fortnite.

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Skully cho bạn bè.