Trang chủ Outfit Shadowbird

Shadowbird

Shadowbird Outfit Shadow được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

request: vip Shadows Rising Pack Category:

Mô tả

Shadowbird là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Shadowbird có độ hiếm được xếp hạng mức: Epic

Cosmetics Shadowbird Outfit là item trong game Fortnite

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Shadowbird cho bạn bè.