Trang chủ Outfit Sgt. Winter

Sgt. Winter

Sgt. Winter Outfit Epic được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

request: vip Tier 23 (S7) Category:

Mô tả

Sgt. Winter là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Sgt. Winter có độ hiếm được xếp hạng mức: Epic

Cosmetics Sgt. Winter Outfit là một trong những item trong season 7 của Fortnite.

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Sgt. Winter cho bạn bè.