Trang chủ Outfit Ruby

Ruby

Ruby Outfit Rare được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

Price: 1200vbucks Category:

Mô tả

Ruby là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Ruby có độ hiếm được xếp hạng mức: Rare

Cosmetics Ruby Outfit là item trong game Fortnite

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Ruby cho bạn bè.