Trang chủ Outfit Razor

Razor

Razor Outfit Uncommon được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

request: vip ??? Category:

Mô tả

Razor là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Razor có độ hiếm được xếp hạng mức: Uncommon

Cosmetics Razor Outfit là item trong game Fortnite

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Razor cho bạn bè.