Trang chủ Outfit Psycho Bandit

Psycho Bandit

Psycho Bandit Outfit Epic được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

Price: 2000vbucks Category:

Mô tả

Psycho Bandit là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Psycho Bandit có độ hiếm được xếp hạng mức: Epic

Cosmetics Psycho Bandit Outfit là item trong game Fortnite

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Psycho Bandit cho bạn bè.