Trang chủ Outfit Molten Valkyrie

Molten Valkyrie

Molten Valkyrie Outfit Lava được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

request: vip Lava Legends Pack Category:

Mô tả

Molten Valkyrie là cosmetics outfit trong Fortnite: Battle Royale

Molten Valkyrie có độ hiếm được xếp hạng mức: legendary

Cosmetics Molten Valkyrie outfit là item được thêm vào game Fortnite trong patch 8.4

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về outfit Molten Valkyrie cho bạn bè.