Trang chủ Outfit Molten Battle Hound

Molten Battle Hound

Molten Battle Hound Outfit Lava được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

request: vip Lava Legends Pack Category:

Mô tả

Molten Battle Hound là cosmetics outfit trong Fortnite: Battle Royale

Molten Battle Hound có độ hiếm được xếp hạng mức: legendary

Cosmetics Molten Battle Hound outfit là item được thêm vào game Fortnite trong patch 8.4

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về outfit Molten Battle Hound cho bạn bè.