Trang chủ Outfit Midas

Midas

Midas Outfit Legendary được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

request: vip Tier 100 (S12) Category:

Mô tả

Midas là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Midas có độ hiếm được xếp hạng mức: Rare

Cosmetics Midas Outfit là item trong game Fortnite

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Midas cho bạn bè.