Trang chủ Outfit Metal Team Leader

Metal Team Leader

Metal Team Leader Outfit Epic được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

request: vip Metal Team Leader Pack Category:

Mô tả

Metal Team Leader là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Metal Team Leader có độ hiếm được xếp hạng mức: Epic

Cosmetics Metal Team Leader Outfit là item trong game Fortnite

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Metal Team Leader cho bạn bè.