Trang chủ Outfit Malcore

Malcore

Malcore Outfit Epic được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

Price: 1500vbucks Category:

Mô tả

Malcore là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Malcore có độ hiếm được xếp hạng mức: Epic

Cosmetics Malcore Outfit là một trong những item xuất hiện trong season 7 của Fortnite.

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Malcore cho bạn bè.