Trang chủ Outfit Kitbash

Kitbash

Kitbash Outfit Epic được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

Price: 1500vbucks Category:

Mô tả

Kitbash là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Kitbash có độ hiếm được xếp hạng mức: Epic

Cosmetics Kitbash Outfit là một trong những item xuất hiện trong season 7 của Fortnite.

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Kitbash cho bạn bè.