Trang chủ Outfit Kalia

Kalia

Kalia Outfit Rare được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

Price: 1200vbucks Category:

Mô tả

Kalia là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Kalia có độ hiếm được xếp hạng mức: Rare

Cosmetics Kalia Outfit là item trong game Fortnite

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Kalia cho bạn bè.