Trang chủ Outfit Jules

Jules

Jules Outfit Epic được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

request: vip Tier 40 (S13) Category:

Mô tả

Jules là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Jules có độ hiếm được xếp hạng mức: Epic

Cosmetics Jules Outfit là item trong game Fortnite

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Jules cho bạn bè.