Trang chủ Outfit Jellie

Jellie

Jellie Outfit Rare được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

Price: 1200vbucks Category:

Mô tả

Jellie là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Jellie có độ hiếm được xếp hạng mức: Rare

Cosmetics Jellie Outfit là item trong game Fortnite

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Jellie cho bạn bè.