Trang chủ Outfit Jaeger

Jaeger

Jaeger Outfit Epic được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

Price: 1500vbucks Category:

Mô tả

Jaeger là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Jaeger có độ hiếm được xếp hạng mức: Epic

Cosmetics Jaeger Outfit là một trong những item xuất hiện trong season 7 của Fortnite.

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Jaeger cho bạn bè.