Trang chủ Outfit Jade Racer

Jade Racer

Jade Racer Outfit Rare được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

Price: 1200vbucks Category:

Mô tả

Jade Racer là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Jade Racer có độ hiếm được xếp hạng mức: Rare

Cosmetics Jade Racer Outfit là item trong game Fortnite

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Jade Racer cho bạn bè.