Trang chủ Outfit Interceptor

Interceptor

Interceptor Outfit Epic được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

Price: 1500vbucks Category:

Mô tả

Interceptor là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Interceptor có độ hiếm được xếp hạng mức: Epic

Để xem thêm chi tiết về các Outfit khác bạn có thể tìm trên FortniteVN

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Interceptor cho bạn bè.