Trang chủ Outfit Hypernova

Hypernova

Hypernova Outfit Rare được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

Price: 1200vbucks Category:

Mô tả

Hypernova là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Hypernova có độ hiếm được xếp hạng mức: Rare

Cosmetics Hypernova Outfit là item được thêm vào game Fortnite trong season 8.

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Hypernova cho bạn bè.