Trang chủ Outfit Groot

Groot

Groot Outfit Marvel được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

request: vip Tier 38 (S14) Category:

Mô tả

Groot là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Groot có độ hiếm được xếp hạng mức: Marvel

Cosmetics Groot Outfit là item trong game Fortnite

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Groot cho bạn bè.