Trang chủ Outfit Glimmer

Glimmer

Glimmer Outfit Legendary được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

Price: 2000vbucks Category:

Mô tả

Glimmer là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Glimmer có độ hiếm được xếp hạng mức: Legendary

Cosmetics Glimmer Outfit là một trong những item xuất hiện trong season 7 của Fortnite.

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Glimmer cho bạn bè.