Trang chủ Outfit Frozen Red Knight

Frozen Red Knight

Frozen Red Knight Outfit Frozen được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

request: vip Frozen Legends Pack Category:

Mô tả

Frozen Red Knight là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Frozen Red Knight có độ hiếm được xếp hạng mức: Legendary

Cosmetics Frozen Red Knight Outfit là một trong những item trong season 7 của Fortnite.

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Frozen Red Knight cho bạn bè.