Trang chủ Outfit Frozen Raven

Frozen Raven

Frozen Raven Outfit Frozen được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

request: vip Frozen Legends Pack Category:

Mô tả

Frozen Raven là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Frozen Raven có độ hiếm được xếp hạng mức: Legendary

Cosmetics Frozen Raven Outfit là một trong những item trong season 7 của Fortnite.

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Frozen Raven cho bạn bè.