Trang chủ Outfit Firewalker

Firewalker

Firewalker Outfit Rare được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

Price: 1200vbucks Category:

Mô tả

Firewalker là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Firewalker có độ hiếm được xếp hạng mức: Rare

Cosmetics Firewalker Outfit là một trong những item xuất hiện trong season 7 của Fortnite.

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Firewalker cho bạn bè.