Trang chủ Outfit Firebrand

Firebrand

Firebrand Outfit Legendary được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

Price: 1800vbucks Category:

Mô tả

Firebrand là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Firebrand có độ hiếm được xếp hạng mức: Legendary

Cosmetics Firebrand Outfit là item trong game Fortnite

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Firebrand cho bạn bè.