Trang chủ Outfit Fennix

Fennix

Fennix Outfit Rare được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

Price: 1200vbucks Category:

Mô tả

Fennix là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Fennix có độ hiếm được xếp hạng mức: Rare

Cosmetics Fennix Outfit là item trong game Fortnite

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Fennix cho bạn bè.