Trang chủ Outfit Facet

Facet

Facet Outfit Rare được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

Price: 1200vbucks Category:

Mô tả

Facet là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Facet có độ hiếm được xếp hạng mức: Rare

Cosmetics Facet Outfit là item trong game Fortnite

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Facet cho bạn bè.