Trang chủ Outfit Ember

Ember

Ember Outfit Epic được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

request: vip Tier 71 (S8) Category:

Mô tả

Ember là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Ember có độ hiếm được xếp hạng mức: Epic

Cosmetics Ember Outfit là item được thêm vào game Fortnite trong season 8.

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Ember cho bạn bè.