Trang chủ Outfit Dusk

Dusk

Dusk Outfit Epic được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

request: vip Tier 71 (S6) Category:

Mô tả

Dusk cosmetics mới nhất được cập nhật trong đầu season 6. Để có được Outfit này bạn cần có: Tier 71 (S6)

Dusk độ hiếm được xếp hạng mức: Epic. Bạn có thể tìm thấy tất cả các thông tin hình ảnh về các Outfit tương tự Dusk trong game Fortnite tại Shop của FortniteVN.COM

Bạn cảm thấy thích Outfit Dusk? Đừng quên đánh giá và xếp hạng sao cho item này!