Trang chủ Outfit Deadeye

Deadeye

Deadeye Outfit Legendary được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

Price: 2000vbucks Category:

Mô tả

Deadeye là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Deadeye có độ hiếm được xếp hạng mức: Legendary

Cosmetics Deadeye Outfit là item trong game Fortnite

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Deadeye cho bạn bè.