Trang chủ Outfit Dark Bomber

Dark Bomber

Dark Bomber Outfit Dark được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

Price: 1200vbucks Category:

Mô tả

Dark Bomber cosmetics được tìm thấy trong bản cập nhật v6.01 của game Fortnite.

Dark Bomber là cosmetics Outfit

Dark Bomber độ hiếm được xếp hạng mức: Rare

Bạn có thể xem tất cả những item trong bản cập nhật v6.01 này tại FortniteVN.COM.

Có rất nhiều các Outfit khác nữa. Bạn có thể so sánh với Outfit Dark Bomber để có thể lựa chọn Outfit mà mình có thể sử dụng.