Trang chủ Outfit Corrupted Shogun

Corrupted Shogun

Corrupted Shogun Outfit Epic được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

request: vip Corrupted Legends Pack Category:

Mô tả

Corrupted Shogun là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Corrupted Shogun có độ hiếm được xếp hạng mức: Epic

Cosmetics Corrupted Shogun Outfit là item trong game Fortnite

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Corrupted Shogun cho bạn bè.