Trang chủ Outfit Cobalt

Cobalt

Cobalt Outfit Epic được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

request: vip The Cobalt Pack Category:

Mô tả

Cobalt là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Cobalt có độ hiếm được xếp hạng mức: Epic

Cosmetics Cobalt Outfit là một trong những item xuất hiện trong season 7 của Fortnite.

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Cobalt cho bạn bè.