Trang chủ Outfit Castor

Castor

Castor Outfit Epic được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

Price: 1500vbucks Category:

Mô tả

Castor là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Castor có độ hiếm được xếp hạng mức: Epic

Cosmetics Castor Outfit Fortnite Là một trong những cosmetics của season 6.

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Castor cho bạn bè.