Trang chủ Outfit Brutus

Brutus

Brutus Outfit Epic được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

request: vip Tier 20 (S12) Category:

Mô tả

Brutus là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Brutus có độ hiếm được xếp hạng mức: Epic

Cosmetics Brutus Outfit là item trong game Fortnite

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Brutus cho bạn bè.